ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δημιουργία Επόμενης Γενιάς Ψηφιακών και Υπεύθυνων Επιχειρηματιών

https://fipa.feriavalencia.com/wp-content/uploads/2015/12/femeval.jpg

FEMEVAL, Ισπανία


FPE, Πολωνία


ISTUD, Ιταλία


SEERC, Ελλάδα


SEVE, Ελλάδα


UAL, Ισπανία


UoL, Πολωνία