FEMEVAL

Rozwój Przyszłego Pokolenia Społecznie Odpowiedzialnch Przedsiębiorców Cyfrowych

FEMEVAL

Federacion Empresarial Metalurgica Valenciana

FEMEVAL jest organizacją non-profit, która reprezentuje firmy z branży mechanicznej w regionie Walencji. Obecnie FEMEVAL składa się z ponad 3500 firm, z których większość to MŚP, należące do branży metalowej, handlu i usług, w tym następujących sektorów:

Instalacja techniczna: konstrukcje, klimatyzacja, hydraulika, energia elektryczna, gaz, zapobieganie pożarom, windy, nawadnianie.

Energia: technologie OZE, wydajność, doradztwo.

Wyposażenie domu: okna, okucia, drzwi, oświetlenie. Technologie informacyjne: sprzęt, oprogramowanie, domotyka.

FEMEVAL zapewnia stowarzyszonym firmom najlepsze porady w zakresie rozwoju ich działalności w następujących obszarach:

  • Innowacje, technologia i internacjonalizacja
  • Zrównoważony rozwój, zarządzanie strategiczne, energia oraz zdrowie i bezpieczeństwo w pracy
  • Szkolenia dla menedżerów i pracowników sektora metalowego – Zasoby ludzkie i zatrudnienie

Ms Maria Jose Lladro Perez

Inżynier Politechniki w Walencji. Koordynator obszaru innowacji i uczestniczka kilku projektów europejskich. Od 2002 r. Jest zaangażowana w zarządzanie i rozwój projektów europejskich i regionalnych: IO METAL (Równe szanse w sektorze metalowym), Projekty LIFE: URBANBAT, CLEAN PROD i ENVIREDOX, Zarządzanie wiekiem w sektorze metalowym (Europejski Fundusz Społeczny). ERASMUS +: BINNOC, ZIELONY PUNKT (koordynator), TEPEB i GWARANCJA WBL. Od 2002 r. Kieruje FEVAUTO (stowarzyszenie warsztatów samochodowych), wdrażając i koordynując zadania mające na celu wsparcoe tego sektora oraz udziela porad technicznych dla MŚP.

Mr Alejandro Soliveres  Montañés

Prawnik Uniwersytetu Walencji. Pracuje w FEMEVAL od 1979 r. w dziale prawnym w obszarze prawa pracy, a także dyrektor tego obszaru.  Jest sekretarzem generalnym FEMEVAL. Negocjuje układy zbiorowe dotyczące przemysłu metalowego i handlu w regionie Walencji ze związkami zawodowymi (dotyczy to około 60 000 pracowników). Reprezentuje FEMEVAL i powiązane spółki przed rządzem Walencji, związkami zawodowymi (CCOO i UGT), towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych (UNION DE MUTUAS), instytutów technologicznych (AIMME, AIDIMA) i innymi organizacjami na poziomie lokalnym i krajowym (CONFEMETAL, CEOE, CONFEINDUSTRIA, CEV). Uczestniczył również w kilku projektach europejskich realizowanych przez FEMEVAL.