SEVE

Rozwój Przyszłego Pokolenia Społecznie Odpowiedzialnch Przedsiębiorców Cyfrowych

Greckie Stowarzyszenie Eksporterów

Greckie Stowarzyszenie Eksporterów – SEVE zostało założone w 1975 roku jako organizacja non-profit i jest obecnie największym stowarzyszeniem firm eksportujących w Grecji. SEVE reprezentuje 725 firm i grup biznesowych na całym terytorium Grecji. Baza członków SEVE obejmuje 520 firm, zatrudniających 41 000 pracowników z obrotami eksportowymi na poziomie 8,5 mld euro, co odpowiada 40% greckiego eksportu. Baza członków jest również powiększana o pośrednich członków różnych lokalnych i sektorowych organizacji przedsiębiorstw. Główną filozofią SEVE jest świadczenie spójnych usług wysokiej jakości i kreatywnych rozwiązań w kwestiach eksportowych dla greckich firm. SEVE odgrywa także kluczową rolę jako doradca państwowy w kwestiach konkurencyjności.

Spiros Ignatiadis

Pan Spyros Ignatiadis jest dyrektorem generalnym greckiego stowarzyszenia eksporterów. Ma doświadczenie w organizacji i zarządzaniu krajowymi i europejskimi programami badawczymi. Brał również udział w wielu europejskich projektach, finansowanych przez Komisję Europejską i inne instytucje. Jest także członkiem greckiego Narodowego Towarzystwa Public Relations, a także różnych innych organów i organizacji społecznych. Ponadto, pan Ignatiadis był wiceprezesem ELLINIKI ETAIREIA LOGISTICS (EEL) – Greckie Towarzystwo Logistycznego w północnej Grecji.

Nancy Anesiadou

Posiada tytuł licencjata z rachunkowości i finansów – University of Macedonia oraz magistra bankowości i finansów – International Hellenic University. Pracuje w greckim stowarzyszeniu eksporterów od 5 lat. Jest zaangazowana w dziale zarządzania projektami, wdrażając wszystkie programy współfinansowane przez UE i programy krajowe. Biegła znajomość języka angielskiego i podstawowa znajomość języka francuskiego.