University of Lodz

Rozwój Przyszłego Pokolenia Społecznie Odpowiedzialnch Przedsiębiorców Cyfrowych

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Zarządzania jest jednym z największych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego, który stale się rozwija i dopasowuje do potrzeb rynkowych, aktualizując programy oraz wprowadzając nowe kierunki studiów. Oferuje szeroki zakres studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz studia MBA (obecnie kształci się na nim około 5000 studentów). Wydział Zarządzania zatrudnia około 200 pracowników naukowych i administracyjnych.

Studia na Wydziale Zarządzania pomagają w nabyciu kwalifikacji menedżerskich, kształtują umiejętności przydatne do podjęcia oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej i dają liczne możliwości rozwoju.

Wydział specjalizuje się w badaniach i edukacji w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, przedsiębiorczości, rachunkowości i zarządzania finansami, zasobów ludzkich, zarządzania jakością, zarządzania innowacjami, administracji publicznej, technologii informacyjnych itp.

Zintensyfikowane działania w obszarze programów nauczania, zacieśnianie relacji z praktyką gospodarczą oraz reagowanie na zmiany płynące z otoczenia stanowią o ugruntowanej pozycji Wydziału Zarządzania i są gwarancją najwyższej jakości kształcenia akademickiego.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął działalność 1 września 1994 roku. Podstawy założenia Wydziału stanowiło sześć jednostek organizacyjnych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką zarządzania i działających w ramach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Korzenie Wydziału Zarządzania sięgają działalności Wydziału Prawno-Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej, włączonej w roku 1961 do struktury Uniwersytetu Łódzkiego.

Dr T. Bartosz Kalinowski

Adiunkt w Katedrze Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego z blisko 15-letnim doświadczeniem w nauczaniu, badaniach i kierowaniu projektami. Kierownik Centrum Jakości Badań Naukowych KnowBase. Wykładowca w zakresie zarządzania procesami i zarządzania łańcuchem dostaww ramach programów MBA, studiów podyplomowych, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Doświadczony kierownik projektów i badacz w kilkunastu projektach finansowanych przez UE (H2020, Erasmus i Leonardo do Vinci). Profesor wizytujący na: University of Roskilde, Dania; University of Alcala, Hiszpania; Uniwersytet w Rydze, Łotwa; Politechnika w Porto, Portugalia; Uniwersytet Walencji, Hiszpania. Certyfikowany audytor jakości. Konsultant w zakresie bizesu i transferu technologii. Autor 2 książek i ponad 60 artykułów naukowych.

Dr Paweł Głodek

Ponad 15 lat doświadczenia w nauczaniu przedsiębiorczości w szkołach wyższych. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z przedsiębiorczością akademicką (ponad 10 szkoleń). Autorstwo ponad 10 programów nauczania związanych z przedsiębiorczością i innowacjami. Współautorstwo podręczników dla studentów i kursów e-learningowych związanych z przedsiębiorczością i promowaniem zachowań przedsiębiorczych. Doświadczenie w działalności badawczej związanej z zachowaniami przedsiębiorczymi i procesami przedsiębiorczymi w małych firmach oraz w szkołach wyższych. Koordynator i członek zespołu projektów krajowych i międzynarodowych związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością.