University of Almeria

Rozwój Przyszłego Pokolenia Społecznie Odpowiedzialnch Przedsiębiorców Cyfrowych

Logo UAL Transparente.png

Uuniwersytet w Almerii

Uniwersytet w Almerii , jeden z najmłodszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się uniwersytetów w Hiszpanii, został utworzony przez parlament Andaluzji w 1993 roku na polecenie autonomicznego rządu Andaluzji. Obecnie ma ponad 12 000 studentów, 600 doktorantów , 100 grup badawczych i ponad 800 wykładowców.

Uniwersytet w Almerii oferuje studentom możliwość studiowania w zakresie 31 programów licencjackich, 40 programów magisterskich i 30 programów doktoranckich. Uczelnia jest również dumna ze swoich nowoczesnych udogodnień, wśród których znajdują się cztery budynki sal wykładowych, audytorium, kryte centrum sportowe z basenem i odkrytymi torami sportowymi oraz kortami tenisowymi.

Oprócz kierunków studiów, student może skorzystać z szerokiej gamy, kursów specjalistycznych i eksperckich. Uniwersytet daje duży wybór różnych kulturalnych i sportowych aktywności, które mają zaspokoić potrzeby społeczności uniwersyteckiej, ale również przeznaczone są dla ogółu społeczeństwa.

Uniwersytet w Almerii jest mocno zaangażowany w badania i rozwój, zajmując trzecie miejsce w rankingu naukowym w Andaluzji. Efektem tej działalności jest 300 umów badawczych z firmami, rejestacja 70 patentów i 700 opublikowanych prac.

Aby zagwarantować transfer badań i ich skuteczne wdrożenie w praktyce gospodarczej, uniwersytet posiada również biuro transferu wyników badań (OTRI) oraz centralne usługi badawcze.

Uniwersytet w Almerii jest koordynatorem projektu DigiGrent.

Dr. Miguel Pérez Valls

Miguel Pérez- Valls jest profesorem nadzwyczajnym w obaszarze zarządzania na Uniwersytecie w Almerii. Doktorat uzyskał w 2009 r. Miguel prowadzi zajęcia na studiach magisterskich, podyplomowych i doktoranckich w zakresie międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości. Jego badania koncentrują się na analizie powiązań innowacji organizacyjnych z rozwojem zdolności organizacyjnych, takich jak elastyczność lub zielone zarządzanie. Jego badania zostały opublikowane między innymi w czasopismach takich jak Technovation , Business and Society, Journal of Business Ethics. Regularnie uczestniczy w międzynarodowych projektach, a na Uniwersytecie Almerii prowadził finansowany przez UE projekt Startify7. Obecnie jest kierownikiem projektu  DigiGrent.