SEERC

Rozwój Przyszłego Pokolenia Społecznie Odpowiedzialnch Przedsiębiorców Cyfrowych

Centrum Badań Europy Południowo-Wschodniej

South-East European Research Center (SEERC) jest zagranicznym centrum badawczym Uniwersytetu w Sheffield. Działa jako organizacja non-profit w Salonikach w Grecji. Centrum zostało założone przez City College, Międzynarodowy Wydział Uniwersytetu w Sheffield w roku 2003. SEERC zajmuje się prowadzeniem interdyscyplinarnych badań w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju, informatyzacji i technologi telekomunikacyjnych oraz aspektów społecznych z naciskiem na zasoby ludzkie.

Misją SEERC jest wspieranie zrównoważonego i pokojowego rozwoju Europy Południowo-Wschodniej poprzez prowadzenie badań w regionie i na jego rzecz. Aby to osiągnąć, SEERC wykorzystuje istniejące możliwości badawcze Uniwersytetu w Sheffield i CITY College, ułatwiając współpracę między ich personelem badawczym i rozwijając interdyscyplinarne sieci badawcze w całej Europy Południowo-Wschodniej.

Prof Panayiotis H. Ketikidis

Profesor Ketikidis jest wiceprezesem ds. badań, innowacji i stosunków zewnętrznych CITY College , a także przewodniczącym komitetu zarządzającego i dyrektorem akademickiego programu doktoranckiego w South East European Research Center (SEERC). Ma ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu, edukacji, badaniach i finansowaniu badań w różnych sieciach powstałych w wyniku tego doświadczenia. Profesor Ketikidis został wymieniony na liście Marquis´s Who´s Who (Publications Board in Science and Engineering, Eleventh Edition 2011-2012).

Mr Nikos Zaharis

Pan Nikos Zaharis jest dyrektorem SEERC. Jego zadaniem jest budowanie i rozwijanie programu badań SEERC oraz umacnianie partnerstw badawczych na arenie międzynarodowej i w regionie Europy Południowo-Wschodniej, koncentrując się na kwestiach rozwoju gospodarczego i regionalnego, technologii informacyjnych i rozwoju społecznego. Ma ponad 17- letnie doświadczenie jako konsultant i menedżer pracujący dla organizacji przemysłowych i organizacji sektora publicznego w obszarach zarządzania jakością i środowiskiem, B+R , rozwojem gospodarczym i regionalnym w Grecji i szeregu krajów Europy Wschodniej.

Dr Adrian Solomon

Dr Adrian Solomon jest kierownikiem projektów w obszarach efektywnego gospodarowania zasobami, zrównoważonego rozwoju oraz cyfryzacji. Jego zainteresowania dotyczą niskoemisyjnej i odpowiedzialnej logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw oraz zastosowania technologii w celu wspierania przedsiębiorstw w podejmowaniu decyzji niskoemisyjnych. Mając duże doświadczenie w informatyce (koncentruje się na: modelowaniu procesów biznesowych, aplikacjach w chmurze, współtworzeniu, otwartych innowacjach), wykorzystuje tę wiedzę w badaniu zachowania systemów logistycznych poprzez modelowanie i symulację w celu identyfikacji ścieżek i ulepszeń w kierunku osiągnięcia niskiego poziomu emisji. We wszystkich swoich pracach koncentruje się na przemyśle- jako głównym obszarze zainteresowań. Aspekty biznesowe stara się łaczyć ze współtworzeniem ze środowiskiem akademickim w celu umożliwienia właściwego przepływu wiedzy między tymi dwoma obszarami.

Ms Ilina Atanasovska

Ms Ilina Athanasovska pracuje w SEERC przy projektach Digi-GRENT, PROSFET, PROCEEDS & HELIX4EU finansowanych przez Komisję Europejską, jak również jest częścią komitetu organizacyjnego Europejskiego Kongresu Triple Helix na rzecz odpowiedzialnych Innowacji i Przedsiębiorczości (ETHAC). Jest także doktorantem w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym i przemysłu 4.0 na Uniwersytecie w Sheffield. Ponadto, jest aktywnie zaangażowana w działalność w ramach Stowarzyszenie Triple Helix, współpracując dla prezesa stowarzyszenia, prof. Henry’ego Etzkowitza.