ISTUD

Rozwój Przyszłego Pokolenia Społecznie Odpowiedzialnch Przedsiębiorców Cyfrowych

Fundacja ISTUD

Fundacja ISTUD to niezależna szkoła biznesu działająca w UE w dziedzinie edukacji dla kadry kierowniczej, uczenia się przez całe życie i badań w zakresie zarządzania. Została założona w 1970 roku przez Assolombarda (najważniejsze stowarzyszenie przemysłowe we Włoszech) oraz grupę firm włoskich i międzynarodowych. Od 2005 roku ISTUD stał się prywatną fundacją non-profit . Jest to MŚP, które jako niezależne zaawansowane centrum badań i szkoleń z zakresu zarządzania działa jako „pomost” między sektorem szkolnictwa wyższego a biznesem. Jego misją jest konsolidacja i rozpowszechnianie kultury zarządzania opartej na społecznej odpowiedzialności biznesu, wielokulturowości, uczciwości i tworzeniu wartości.

Maria Laura Fornaci

Posiada licecncjat w zakresie filozofii i jest magistrem edukacji i szkoleń online. Ma duże doświadczenie w edukacji, szkoleniu zawodowym i opracowywaniu regulacji wspierających przedsiębiorczość. Pozyskała i zarządzała kilkoma projektami zarówno na poziomie europejskim w programie ramowym V i VI oraz LLP i ERASMUS +, jak i na poziomie krajowym, związanych z wdrażaniem innowacji i inicjatyw pilotażowych na rzecz wspierania start-upów i przedsiębiorców, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika projektu i konsultanta. Jest także dyrektorem wykonawczym stowarzyszenia Triple Helix Association.

Tommaso Limonta

Posiada licencjat w zakresie historii nowożytnej i jest magistrem spraw międzynarodowych w ISPI, a także magistrem zarządzania biznesem w ISTUD. Jest asystentem naukowym w Fondazione ISTUD. Obecnie prowadzi swoje działania badawcze w obszarze zasobów ludzkich i organizacji, ze szczególnym uwzlędnieniem wielokulturowego podejścia w programach szkoleniowych dla menedżerów i kadry kierowniczej. Koordynuje działania związane z metodyką analogiczną i jest kierownikiem projektu „Analogie. Lekcje dla menedżerów ”.